nagłówek strony
-A A +A

Projekt „Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych”

Projekt „Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych” realizowany był przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia w dzielnicach Warszawy i siedmiu gminach ościennych stolicy. Projekt miał na celu opracowanie i przetestowanie modelowego narzędzia wzmacniającego zdolności samorządu w dziedzinie określania standardów usług publicznych i planowania ich rozwoju – tworzenia strategii. Wiedza samorządów lokalnych o jakości i dostępności świadczonych usług często jest ograniczona. W konsekwencji, środki przeznaczone na świadczenie usług publicznych przez samorząd są wydawane niewystarczająco efektywnie. Celem projektu było pogłębienie i uporządkowanie wiedzy samorządu na temat jakości i dostępności usług publicznych w pięciu kategoriach usług: edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych, komunalnych i komunikacyjnych.

 

 

Ważnym elementem projektu było wzmocnienie udziału mieszkańców – czyli odbiorców usług – w procesie diagnozowania jakości i dostępności usług publicznych oraz określenia standardów i planowania rozwoju tych usług. Punktem wyjścia do włączenia mieszkańców w planowanie rozwoju usług było przygotowanie diagnozy poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych i jakości życia mieszkańców Warszawy oraz pozostałych gmin, w tym przeprowadzenie szerokich badań jakościowych i ilościowych. Diagnoza opierała się na zestawie wskaźników określających stopień satysfakcji z jakości usług – wskaźniki te zostały stworzone podczas tematycznych warsztatów przez przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych (ekspertów w danej dziedzinie) tak, aby jak najlepiej odzwierciedlały dany rodzaj usługi. Mieszkańcy włączani byli w planowanie rozwoju usług publicznych również na kolejnych etapach, podczas tworzenia założeń do strategii oraz w trakcie wypracowywania wstępnych projektów strategii.

 

Partnerami realizacji projektu były: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA oraz Miasto Kobyłka, Gmina Łomianki, Gmina Michałowice, Gmina Pruszków, Gmina Konstancin Jeziorna, Gmina Lesznowola i Miasto Piaseczno.

 

Jednym z efektów projektu jest poradnik dla samorządów dotyczący partycypacyjnego diagnozowania potrzeb, recenzowania usług publicznych oraz planowania ich rozwoju. W podręczniku przedstawione i opisane zostały narzędzia przygotowane w ramach projektu. Zapraszamy na stronę www.oddiagnozy.pl

 

 

Działania w projekcie

 

  • Przygotowanie merytoryczne do realizacji projektu, szkolenie dla urzędników odpowiedzialnych za przygotowywanie dokumentów strategicznych – szkolenia "Planowanie strategiczne na szczeblu dzielnicy/gminy – partycypacyjne tworzenie dokumentów strategicznych" trwały 3 dni, wzięło w nich udział 75 osób z osiemnastu dzielnic Warszawy i z gmin partnerskich w projekcie.

 

  • Analiza podobnych narzędzi służących recenzowaniu usług publicznych oraz diagnozowaniu potrzeb społecznych, które wykorzystywane są w innych miastach w Polsce i za granicą.

 

  • Zebranie i analiza tzw. danych zastanych dotyczących świadczonych usług publicznych w dzielnicach Warszawy i gminach partnerskich w projekcie - szczegółowa analiza danych statystycznych m.in. z dzielnicowych i gminnych domów kultury, bibliotek, szkół itp.

 

 

  • Badanie satysfakcji mieszkańców korzystających z usług publicznych.

 

  • Partycypacyjne stworzenie założeń do strategii rozwoju usług publicznych w poszczególnych dzielnicach Warszawy i gminach ościennych. Na podstawie analizy dostępnych danych zarządy poszczególnych dzielnic i gmin podjęły decyzję o charakterze strategicznym: rozwój jakiego rodzaju usług będzie traktowany priorytetowo. Następnie przy udziale przedstawicieli dzielnicowych instytucji (np. szkół, rad rodziców, domów kultury, bibliotek) i organizacji pozarządowych stworzone zostaną założenia do budowy strategii rozwoju wybranego rodzaju usług publicznych.

 

  • Partycypacyjne (przy udziale mieszkańców i organizacji pozarządowych) przygotowanie wstępnych wersji strategii rozwoju usług publicznych w wybranym obszarze w każdej dzielnicy Warszawy i czterech gminach partnerskich. W dzielnicach i gminach odbyły się WARSZTATY DOTYCZĄCE: KULTURY, EDUKACJI oraz PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ poprzez sport. 

 

  • ​Konsultacje społeczne wstępnych wersji strategii rozwoju usług publicznych, a następnie opracowanie, przyjęcie i upublicznienie ostatecznych strategii rozwoju usług publicznych dla dzielnic i czterech gmin partnerskich. Partycypacyjnie wypracowane dokumenty strategii rozwoju usług publicznych z obszaru kultury, edukacji oraz sportu są do pobrania poniżej.

 

  • Przygotowanie poradnika dla samorządów dotyczącego partycypacyjnego diagnozowania potrzeb, recenzowania usług publicznych oraz planowania ich rozwoju. W podręczniku przedstawione i opisane zostały narzędzia przygotowane w ramach projektu. Zapraszamy na stronę www.oddiagnozy.pl

 

  • W grudniu 2014 odbyła się KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT - poniżej do pobrania prezentacje

 

Konferencja „Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych”
KIEDY?
10 grudnia 2014 r.
GDZIE? „Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom innowacji społecznych”
             mieszczący się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy przy ulicy Brackiej 25 w Warszawie