nagłówek strony
-A A +A

Jakie funkcje i zasady użytkowania Parku Żeromskiego?

Czas trwania: 
pt, 24/09/2021 (Cały dzień) - pt, 29/10/2021 (Cały dzień)

Park im. Stefana Żeromskiego wraz z nieruchomościami znajdującymi się na jego terenie - Prochownią Północną i Południową, to ważny dla mieszkańców punkt na społeczno-kulturalnej mapie Żoliborza o znaczących walorach historycznych.

 

Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii w ramach rozpoczynających się konsultacji społecznych dotyczących korzystania z tej przestrzeni parkowej oraz budynków Prochowni. Pragniemy dowiedzieć się, w jaki sposób mieszkańcy chcą korzystać z tych miejsc, by jeszcze lepiej odpowiadały one na potrzeby lokalnej społeczności.

 

W odniesieniu do przestrzeni Parku im. Stefana Żeromskiego będziemy rozmawiać o:

  • sposobie korzystania z terenu parku – obecnym i oczekiwanym,
  • zasadach użytkowania parku, tych codziennych lub okazjonalnych, w tym  związanych z bezpieczeństwem, kulturą czy rekreacją,
  • tym, co się w nim podoba, a co należałoby ulepszyć,
  • formach i tematyce organizowanych wydarzeń

 

W odniesieniu do budynków Prochowni Północnej i Południowej będziemy rozmawiać o:

  • zagospodarowaniu, w tym funkcjach i ofercie tych budynków - obecnych i oczekiwanych,
  • o przestrzeni na nowe inicjatywy.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w ramach bieżącego i długofalowego zarządzania Parkiem im. S. Żeromskiego działa w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalistów ZZW, uwzględniając jednocześnie zalecenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  Potrzeby i oczekiwania mieszkańców, które wybrzmią w ramach konsultacji społecznych  będą istotnym dopełnieniem wytycznych, którymi ZZW kieruje się zarządzając i administrując tą przestrzenią parkową.

 


Konsultacje trwały od 1 do 29 października 2021

Przeczytaj raport z konsultacji i załączniki:

Załącznik 1 - opinie, potrzeby, propozycje

Załącznik 2 - informacje ze spaceru przyrodniczego

Załącznik 3 - maile i pisma

Załącznik 4 - notatka ze spotkania on-line dot. budynków Prochowni


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Zaplanowaliśmy różnorodne formy – zarówno stacjonarne, jak i online:

 

  • spacer z ekspertami z dziedziny przyrody

-  2 października (sobota) o godz.: 11:00, miejsce zbiórki: przy Fontannie z Aliną

  • rozmowy w namiocie na terenie parku:

- 16 października (sobota),w godz.: 11:00-14:00

- 17 października (niedziela), w godz.: 11:00-14:00

  • mobilny punkt konsultacyjny (szukaj nas w parku i jego okolicach):

- 7 października (piątek), w godz.: 12:00-15:00

- 11 października (poniedziałek),w godz.: 11:00-14:00

- 19 października (wtorek), w godz.: 15:00-18:00

  • Spotkania on-line:

- 26 października (wtorek), godz.: 18:00-20:00

- 28 października (czwartek), godz. 18:00-20:00

Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu on-line, napisz na konsultacje@zzw.waw.pl

 

Chcesz poinformować sąsiadów?

Pobierz i wydrukuj czarno-biały plakat do domowego druku!


 

Jednostka odpowiedzialna: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Podstawa prawna: uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy.