nagłówek strony
-A A +A

JAKI PLAC PIĘCIU ROGÓW?

Czas trwania: 
pon, 09/05/2016 (Cały dzień) - pon, 30/05/2016 (Cały dzień)

Plac Pięciu Rogów – skrzyżowanie ulic Chmielnej, Zgody, Szpitalnej i Brackiej, będzie przedmiotem konkursu architektoniczno-urbanistycznego na nowe zagospodarowanie.

 

Przestrzeń, która dziś jest zdominowana przez samochody ma być bardziej przyjazna pieszym. Celem zmian jest ożywienie społeczno-ekonomiczne tej ważnej części Śródmieścia. Konkurs architektoniczny jest poprzedzony konsultacjami społecznymi, w ich wyniku powstanie raport, który będzie głosem doradczym dla projektantów.  

 

W ramach przygotowań do konsultacji przeprowadzono diagnozę funkcjonowania tego miejsca metodami psychologii środowiskowej. Urząd m.st. Warszawy przygotował w oparciu o nią rekomendowany scenariusz ograniczenia ruchu na placu. Raport diagnostyczny i schemat pokazujący proponowaną organizację ruchu są dostępne w załączeniu.

 


 

PRZECZYTAJ RAPORTY: 

 

RAPORT DIAGNOSTYCZNY

RAPORT Z KONSULTACJI W TERENIE I ONLINE

RAPORT ZE SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH

 

21 czerwca 2016 został ogłoszony konkurs architektoniczny. Zobacz ogłoszenie >>>

 

Zobacz wizualizacje projektu zmian i przyjdź na spotkanie:

14 czerwca 2018, godz.17.00, Jack’s Bar Warsaw Cinema przy ul. Brackiej 18 >>>

 

19 czerwca 2020, trwają przygotowania do przetargu na prace budowlane,
przeczytaj, jak zmieni się plac >>>

 


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach zaplanowanych w ramach konsultacji społecznych:

  • Spacery architektoniczne, których celem jest przybliżenie Placu Pięciu Rogów i jego okolicy:

14 maja (sobota), godzina 12:00

19 maja (czwartek), godzina 17:00

Zbiórka na parterze Domu Towarowego Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25

Każdy spacer będzie trwał około półtorej godziny.

 

  • Otwarte spotkanie informacyjne dotyczące przyszłości Placu Pięciu Rogów

19 maja (czwartek), godzina 18:30

Marzyciele i rzemieślnicy, ul. Bracka 25

 

  • Zbieranie opinii dotyczących Placu Pięciu Rogów bezpośrednio na placu.

 


 

Nowa przestrzeń przyjazna pieszym. Zobacz projekt placu Pięciu Rogów

 

Za nami konsultacje społeczne i wybór koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowego placu Pięciu Rogów. Teraz czas, aby pokazać projekt zmian i szerzej porozmawiać o nim z mieszkańcami.

 

Spotkanie już w najbliższy czwartek, a na wszystkie uwagi czekamy do 20 czerwca. Zapraszamy na spotkanie 14 czerwca (czwartek) o godzinie 17.00 do Jack’s Bar Warsaw Cinema przy ul. Brackiej 18.

 

Projektowane przez firmę WXCA Sp. z o.o. rozwiązanie zakłada uporządkowanie układu drogowego, w tym likwidację miejsc postojowych dla samochodów w rejonie placu.

 

W ramach projektu zlikwidujemy bariery utrudniające poruszanie się osobom o ograniczonej mobilności, jak również osobom niedowidzącym i niewidomym.

 

Miejsce, w którym spotykają się ulice Bracka, Chmielna, Zgoda i Szpitalna, to jedna z najważniejszych przestrzeni publicznych Śródmieścia. Obecny sposób zagospodarowania placu daleki jest  od pełnego wykorzystania jego walorów. Większość powierzchni zajmują jezdnie i powierzchnie niezagospodarowane. Zdominowany przez samochody, pełniący rolę skrzyżowania plac pełni przede wszystkim funkcję komunikacyjną. Chcemy to zmienić.

Plac Pięciu Rogów stanie się miejscem otwartym oraz dostępnym dla wszystkich użytkowników przestrzeni miejskiej, które z czasem stanie się obowiązkowym punktem spotkań i spędzania wolnego czasu. Punktem wyjścia było tutaj uporządkowanie przestrzenne placu.

 

Będzie on jedną przestrzenią, bez wydzielonych chodników i jezdni. Choć przejazd przez plac zostanie zachowany tylko dla autobusów i rowerów w ciągu ul. Kruczej i Szpitalnej, nadrzędną rolę otrzyma tu ruch pieszy. Ważnym elementem koncepcji jest też wprowadzenie zieleni wysokiej – drzew liściastych o kształtowanej wysokości i koronie. Uwzględniono również spójną stylistycznie małą architekturę z licznym siedziskami. Plac stanie się dzięki temu bardziej zieloną i przyjazną przestrzenią do spędzania czasu. Zaprojektowana została także nowa iluminacja placu dostosowana do projektowanego charakteru prestiżowej przestrzeni publicznej.

 

Wizualizację tego placu prezentujemy poniżej oraz na stronie ZDM >>>

 

Na spotkaniu będzie można obejrzeć makietę. Wszystkie uwagi można do nas przesłać do 20 czerwca 2018 na adres konsultacje@zdm.waw.pl.

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
Plik: Raport diagnostyczny, rozmiar pliku: 4570.15 KB
Pobierz
Plik: Schemat organizacji ruchu, rozmiar pliku: 2286.88 KB
Pobierz