nagłówek strony
-A A +A

Dla NGO: Konsultacje projektu Standardów organizacji i pracy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy

Czas trwania: 
pt, 16/07/2021 (Cały dzień) - pt, 06/08/2021 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Standardów organizacji i pracy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy.

 

Chcemy wprowadzić spójny i ujednolicony system funkcjonowania placówek wsparcia dziennego w m.st. Warszawie (PWD) oraz usprawnić współpracę w tym obszarze na poziomie dzielnicowym i ogólnomiejskim.

Organizacje pozarządowe prowadzą placówki wsparcia dziennego na zlecenie m.st. Warszawy. Opinie specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą w tych placówkach pomogą ocenić, czy wdrożenie Standardów usprawni i ujednolici organizację systemu PWD w m.st. Warszawie.

 

Dokument zawiera m.in. założenia opisujące strukturę organizacyjną placówek wsparcia dziennego, standardy programowe, zasady rekrutacji uczestników, a także zasady finansowania placówek. Rekomendacje do standardów powstały we współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych, Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnic m.st. Warszawy oraz z Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

 

Przyjęte Rekomendacje do standardów organizacji i pracy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy będą stanowiły podstawę do ogłoszenia przez Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnic m.st. Warszawy otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie dzielnic.

 

Treść Rekomendacji do standardów oraz formularz konsultacji projektu znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w Biurze Pomocy i Projektów Społecznej przy ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa, w godzinach 8.00-16.00, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem tel. 22 443 1484. 

 

 


Konsultacje trwały od 16 lipca do 6 sierpnia 2021 roku

Zapoznaj się ze sprawozdaniem

i załacznikami:

Zał. nr 1 - Zestawienie Uwag_zgłoszonych_pisemnie

Do zał 1: Standardy PWD_Rekomendacje _Grupy_Roboczej

Do zał 1: Raport z ewaluacji programowej, program szkoleń, superwizji oraz standardy programowe

Do zał 1: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych_pismo

Do zał 1: Wytyczne do finansowania PWD w Warszawie Caritas

Do zał 1: Wytyczne do finansowania PWD w Warszawie Powiślańska Fundacja

Zał. nr 2 - Zestawienie Uwag zgłoszonych na spotkaniu 29 lipca

Zał. nr 3 Rekomendacje 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

1. Weź udział w spotkaniu konsultacyjnym online: 

  • 29 lipca 2021 w godz. 12:00-14:00 

  

UWAGA: W spotkaniu online może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mzawistowska@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy w mailu zwrotnym. 

  

 

2. Przedstaw pisemne uwagi do projektu Standardów na formularzu do zgłaszania uwag (do pobrania poniżej).

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do 6 sierpnia 2021 roku

  • e-mailem na adres poczty elektronicznej: mzawistowska@um.warszawa.pl
  • na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul.  ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa 
  • faksem: 22 443 14 42

Wszystkie przesłane uwagi zostaną przedstawione i omówione podczas spotkania konsultacyjnego.

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Podstawa prawna: Uchwała nr XXXVII/1166/2020 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie https://bip.warszawa.pl/nr/rdonlyres/f3975225-04e5-4aca-be25-ba7e33f8944f/1557273/1166_uch.doc

 

Załączniki: