nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla rejonu Podskarbińskiej – część I? [AKTUALIZACJA]

Czas trwania: 
pon, 09/03/2020 (Cały dzień) - śr, 05/08/2020 (Cały dzień)

Trwają prace nad planem zagospodarowania przestrzennego dla okolic ulicy Podskarbińskiej na PRADZE-POŁUDNIE.

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany definiują, w jaki sposób mogą być budowane i przebudowywane domy, ulice, place czy sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli parki i skwery.

 

Urbaniści i urzędnicy przygotowali pierwszą propozycję projektu planu. Jest on teraz wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie, na wystawie plenerowej i na stronie internetowej.

 

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

Więcej informacji o tym terenie i o planie znajdziesz poniżej.

 


Konsultacje społeczne się zakończyły, trwały do 5 sierpnia 2020


 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

 • Poznaj projekt planu:
 • tekst i rysunek projektu planu
 • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 22 443 24 02
 • na wystawie plenerowej przy skrzyżowaniu ulic Stanisławowskiej i Podskarbińskiej, przed budynkiem dawnego Klubu Sportowego "Orzeł"

 

 • Weź udział w dyskusji publicznej on-line we wtorek 21 lipca o 17:00
  Będą z nami projektanci planu i specjaliści od procedury planistycznej.
 • na You Tube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
 • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją.

Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacja o rejestracji dyskusji publicznej on-line.

 

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

 

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.

 

Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer 22 443 34 85 lub przesyłając je na adres e-mail dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej.

 

Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

Ustawa dopuszcza także składanie formalnych uwag do dyskutowanego planu drogą elektroniczną.Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając maila na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl

 

 

 • Weź udział w spotkaniu on-line we wtorek 12 maja o godz. 17.00.
  Będą z nami projektanci planu i specjaliści od procedury planistycznej, którym będzie można zadać pytania.
 • Link do wydarzenia na Facebooku

 

Jak złożyć uwagę?

 

 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w Twojej dzielnicy
 • podczas dyskusji publicznej on-line (szczegóły powyżej)
 • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP  

Możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu.

 

Konsultacje społeczne trwają do 5 sierpnia 2020

 

Ogłoszenie o tych konsultacjach znajdziesz też na BIP oraz na stronie architektura.um.warszawa.pl

 

Twoja opinia się liczy!

 

 

 

O rejonie ul. Podskarbińskiej

Teren objęty tym planem miejscowym ma ok. 56 ha. Znajdują się tutaj m.in. stadion lekkoatletyczny z trybunami i korty tenisowe oraz nieczynny tor kolarski „Nowe Dynasy”, a także zabytkowa hala sportowa Ośrodka Wychowania Fizycznego Klubu Sportowego „Orzeł” im. Józefa Piłsudskiego (wpisana do rejestru zabytków). W zachodniej części terenu zachowały się budynki dawnych Zakładów Poligraficznych im. Rewolucji Październikowej (później Drukarni Naukowo-Technicznej PAP).

 

Obszar objęty planem w znacznej części jest zagospodarowany. Zabudowa jest wielorodzinna, a między ulicami Siennicką, Chrzanowskiego, Dwernickiego i Wiatraczną – także jednorodzinna.

 

Dawny tor kolarski i zabytkowa hala sportowa
W projekcie planu, który poddajemy konsultacjom,  dawny tor i zabytkowa hala sportowa przy ul. Podskarbińskiej znajdują się w terenie oznaczonym symbolem A6.US.

 

W projekcie planu przewiduje się przeznaczenie terenu pod funkcje sportu, w tym związane z nimi inne usługi lub zieleń. Nakazuje się zachowanie układu przestrzennego i charakterystycznego profilu dawnego toru kolarskiego „Nowe Dynasy” Klubu Sportowego „Orzeł” im. Józefa Piłsudskiego. Zabytkowy budynek hali sportowej podlega ochronie i należy go wyeksponować w przyszłym zagospodarowaniu terenu m.in. poprzez np. stopniowanie wysokości zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.

 

Projekt planu ustala funkcję tego terenu oraz określa główne wytyczne do jego przyszłego zagospodarowania. Przyszłe projekty bardziej szczegółowego urządzenia tego terenu będą pozostawały w zgodzie z zapisami planu. W planie miejscowym wskazano cały teren jako strefę ochrony konserwatorskiej. Wszystkie projekty budowalne będą musiały być uzgadniane w przyszłości z właściwym konserwatorem. W projekcie planu nie jest przesądzona sprawa betonowej konstrukcji dawnego toru kolarskiego. Ochronie podlega układ przestrzenny i profil toru (wał ziemny).


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: