nagłówek strony
-A A +A

Jaki Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami?

Czas trwania: 
śr, 23/03/2022 (Cały dzień) - śr, 13/04/2022 (Cały dzień)

Opracowaliśmy projekt Warszawskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027 roku.

Powiedz nam, co o nim myślisz.

 


Konsultacje trwały do 13 kwietnia 2022 roku

Przeczytaj raportzałączniki nr 1 i załącznik nr 2


 

 

Co nam da realizacja Programu?

Dzięki realizacji Programu wesprzemy osoby, które potrzebują  pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu. Będziemy wzmacniać autonomię oraz możliwość samorealizacji osób z niepełnosprawnościami.

 

Działania będą dostosowane do indywidualnych potrzeb osób o ograniczonej samodzielności z poszanowaniem ich godności. Docenimy wkład i wysiłek opiekunek i opiekunów osób niesamodzielnych i stworzymy usługi wsparcia i opieki wytchnieniowej blisko domu.

 

Przyjęliśmy zasady określone w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz krajowej Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030: godność, autonomia, niezależność, równość szans i dostępność.

 

Cele Programu dotyczą trzech obszarów:

 • rozwijania usług wspierających osoby, które potrzebują pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania
 • rozwijania oferty blisko domu dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
 • wsparcia w aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 

Przeczytaj projekt Programu (dokument otwiera się w nowej karcie) i powiedz, co o nim myślisz.

 

Możesz także zapoznać się z diagnozą przygotowaną w ramach pracy nad programem (dokument otwiera się w nowej karcie).

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

1. Porozmawiajmy na spotkaniu on-line

 • 6 kwietnia (środa) o godz. 17
 • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i zadawać pytania na czacie
 • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz najpóźniej jeden dzień przed spotkaniem na samodzielni@um.warszawa.pl.Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym. Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.
 • spotkanie z tłumaczeniem w polskim języku migowym (PJM)

 

2. Zadzwoń na dyżur telefoniczny pod numer 22 443 02 33

 • 31 marca (czwartek) w godz. 17 – 19

 

3. Możesz nam też przesłać opinię o projekcie na samodzielni@um.warszawa.pl do 13 kwietnia

 

Działasz w organizacji pozarządowej i chcesz zgłosić uwagi w konsultacjach jako jej przedstawiciel/ka? Zgłoś się na spotkanie konsultacyjne on-line dla organizacji pozarządowych. Więcej informacji >>>

 

Chcesz zaprosić znajomych na konsultacje?

 

 

Dlaczego tworzymy Program?

Program jest częścią przyjętej 14 października 2021 roku Strategii rozwiązywania problemów społecznych 2030.

 

Warszawski program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027 roku wynika z  obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

Po zakończeniu konsultacji społecznych projekt Programu trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy.­

 

Jak będzie wyglądała realizacja Programu?

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych jest wiodące dla Programu i odpowiedzialne za realizację jego celów. W realizacji Programu współpracują także inne biura Urzędu m.st. Warszawy, urzędy dzielnic m.st. Warszawy, ośrodki pomocy społecznej, Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych, Urząd Pracy m.st. Warszawy oraz organizacje pozarządowe.

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Podstawa prawna:

 • Uchwała NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z 11 lipca 2013 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy
 • Zarządzenie nr 1868/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 5 grudnia 2017 w sprawie wprowadzenia standardów dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy.
 • ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz.573 t.j.)