nagłówek strony
-A A +A

Przedsięwzięcia

Czas trwania: pt, 01/03/2013 - 09:00 - sob, 30/03/2013 - 00:00

Informacja na temat inicjatywy lokalnej

Przedstawione projekty uchwały i zarządzenia stanowią realizację zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Czas trwania: sob, 03/11/2012 - 13:00 - pon, 17/12/2012 - 23:55

O uchwale i zarządzeniu o konsultacjach z mieszkańcami

Prezentowany projekt uchwały stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku Rady m.st. Warszawy, wynikającego z Ustawy o samorządzie gminnym oraz postanowień Statutu m.st. Warszawy i statutów dzielnic.
Czas trwania: pt, 08/06/2012 - 16:00 - pt, 30/11/2012 - 16:00

Program współpracy na 2013 r.

Projekt programu na 2013 rok został, na bazie obecnie obowiązującego programu, opracowany przez zespół roboczy, w którego pracach uczestniczyli głównie członkowie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W dokumencie zostały również uwzględnione niektóre ogólne uwagi zgłoszone w marcu br. przez biura Urzędu m.st. Warszawy, dzielnice m.st. Warszawy oraz organizacje pozarządowe, w tym te skupione w komisjach dialogu społecznego i dzielnicowych komisjach dialogu społecznego.
Czas trwania: pt, 09/03/2012 - 12:13 - pon, 31/12/2012 - 23:59

Co Warszawa może zrobić dla innowacji?

Program „Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości” ma charakter dokumentu operacyjnego. Jego zadaniem jest wdrożenie celu 4. „Strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 roku” – „Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i badaniach naukowych”. Jest równocześnie odpowiedzią na wyzwania postawione w unijnym dokumencie „Europa 2020” w zakresie budowania konkurencyjności gospodarki w oparciu o rozwój inteligentny (ang. smart growth).
Czas trwania: śr, 09/11/2011 - 14:59 - śr, 14/12/2011 - 00:00

Strategia Rozwoju Kultury w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Strategia będzie stanowiła założony, ukierunkowany sposób postępowania wykorzystujący rozpoznane uwarunkowania dla osiągnięcia celów realizujących wizje przyszłości Dzielnicy Targówek w obszarze kultury. Będzie stanowiła bazę do sformułowania procesów zarządzania strategicznego w kulturze obejmującego diagnozę, prognozę, realizację i ewaluację.
Czas trwania: pon, 07/11/2011 - 07:42 - pon, 28/11/2011 - 18:00

Statuty Rad Osiedli w dzielnicy Wawer

Rady Osiedla dbają o poprawę warunków życia mieszkańców oraz stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmują działania współorganizowania imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
Czas trwania: czw, 01/01/2004 - 00:01 - czw, 31/12/2015 - 00:01

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Warszawski program współpracy jest dokumentem, którego twórcami są zarówno stołeczne organizacje pozarządowe, jak i miejscy urzędnicy.
Czas trwania: czw, 16/06/2011 - 11:33 - sob, 31/12/2011 - 00:00

Budowa Dzielnicowego Zakładu Oczyszczania w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Planowana inwestycja obejmuje teren w południowo-zachodniej części Warszawy o powierzchni ok. 8,3 ha. Jest to teren usługowo-przemysłowy. W miejscu tym działa już firma recyklingowa, a obok znajdują się fabryka leków i zbiorniki filmy paliwowej. Nad terenem inwestycji przebiega także trasa przelotów samolotów. W bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się także formy ochrony przyrody.
Czas trwania: pon, 23/05/2011 - 09:20 - sob, 31/12/2011 - 00:00

Program Rozwoju Kultury w Warszawie do 2020 roku

Dokument "Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Etap I" to efekt pracy Zespoły Konsultacyjnego powołanego w lutym 2011 przez wiceprezydenta Paszyńskiego w celu zakończenia kilkuletniego procesu pracy nad warszawskim Programem Rozwoju Kultury.
Czas trwania: pon, 14/03/2011 - 09:22 - wt, 05/04/2011 - 23:59

Centrum Integracji Mieszkańców Bartłomieja

Dzielnica Mokotów wzbogaciła się o nowoczesną placówkę, w której mieszkańcy będą mogli uzyskać poradę prawną, zapoznać się z ofertami pracy, skorzystać z pomocy psychologów, a także rozwijać swoje zainteresowania podczas różnego rodzaju zajęć i kursów. Program zajęć i oferta ośrodka bedzie sukcesywnie poszerzana w miarę rozwoju placówki.