nagłówek strony
-A A +A

Jakie granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji?

Czas trwania: 
pt, 01/10/2021 (Cały dzień) - pon, 15/11/2021 (Cały dzień)

Rozpoczynamy prace nad nowym programem rewitalizacji w Warszawie. Najpierw musimy określić, na jakim obszarze miasta będziemy prowadzić działania. Dlatego chcemy wyznaczyć obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji, czyli teren na którym będziemy koncentrować działania zmierzające do poprawy sytuacji kryzysowej.  

 

Przygotowaliśmy projekt uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Warszawie. W uchwale wskazaliśmy proponowane granice obszarów, które zostały zobrazowane za pomocą map stanowiących załączniki do uchwały.

 

Wskazaliśmy również, że na obszarze rewitalizacji ustanawia się prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy. Ponadto na wymienionych w uchwale gruntach ustanawia się zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Teraz chcemy poznać opinie na temat granic obszarów oraz zaproponowanych w uchwale rozwiązań.

 

  • Czy trafnie w stosunku do obserwowanej zróżnicowanej sytuacji społeczno-gospodarczej  w Warszawie wyznaczyliśmy granice obszarów?
  • Czy zaproponowane w uchwale rozwiązania ułatwią prowadzony od wielu lat w Warszawie proces rewitalizacji ?

 

Porozmawiajmy o tym podczas konsultacji społecznych.

 

Zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i wszystkie osoby zainteresowane procesem rewitalizacji w m.st. Warszawa do  udziału w konsultacjach.  

 

Zobacz projekty uchwały i uzasadnienia oraz mapy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 


Konsultacje trwały do 15 listopada 2021

 

Przeczytaj raport z konsultacji społecznych >>>

oraz załączniki:

Nr 1 – zestawienie uwag z mejli i odpowiedzi

Nr 2 – wyniki ankiety

Nr 3  opis dodatkowych działań

(wszystkie pliki otwierają się w osobnych kartach)


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Porozmawiajmy:

 

  • na debacie o granicach obszaru zdegradowanego i rewitalizacji – 8 października (piątek) o godz. 17, Centrum Kreatywności Targowa 56

 

  • na spotkaniach on-line:

– 12 października (wtorek), godz. 18

– 14 października (czwartek), godz. 18

– 20 października (środa), godz. 18

 

  • w punktach konsultacyjnych:

o Pradze-Północ

– 18 października (poniedziałek), w godz. 15-18 w Klubokawiarni Międzypokoleniowej, ul. Stalowa 29

 

o Targówku

– 21  października (czwartek), w godz. 15-18 w Centrum Kultury i Aktywności, ul. Siarczana 6

 

o Pradze-Południe

– 27 października (środa), w godz. 15-18 w Miejsce Akcji Paca 40 

 

  • na spotkaniu podsumowującym – 10 listopada (środa) o godz. 17, w Centrum Kreatywności Targowa 56

 

Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu on-line, napisz na adres rewitalizacja@um.warszawa.pl

 

 


Chcesz, żeby sąsiedzi dowiedzieli się o konsultacjach?

Pobierz i wydrukuj czarno-biały plakat!


O obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.

 

Obszar zdegradowany i rewitalizacji obejmie między innymi teren dotychczasowego obszaru ujętego w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2022 w poszerzonym  zakresie. Obszar do rewitalizacji został wyznaczony na terenie trzech prawobrzeżnych dzielnic Warszawy, tj. na: Pradze-Północ, Pradze–Południe i Targówku, co stanowi kontynuacje dotychczasowych działań. 

Poza granicami obszaru zdegradowanego i rewitalizacji konsultacjom zostanie poddana decyzja o zamiarze wykorzystania  na obszarze rewitalizacji narzędzi ustawowych prawa pierwokupu oraz zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy (zgodnie z art.11 ust.5 Ustawy o rewitalizacji).   


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Polityki Lokalowej

Podstawa prawna: art. 8 ust. 1 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 (Dz.U. z 2021 r. poz.485); uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013