nagłówek strony
-A A +A

Warszawa różnorodna – czyli jaka?

Czas trwania: 
wt, 13/04/2021 (Cały dzień) - pt, 14/05/2021 (Cały dzień)

Tworzymy politykę różnorodności społecznej dla Warszawy. Polityka to dokument, który będzie wyznaczać kierunek działań dla władz miasta i miejskich urzędniczek i urzędników. Chcemy, by polityka jak najlepiej oddawała perspektywę mieszkanek i mieszkańców Warszawy.

 

Inicjatywa opracowania polityki różnorodności społecznej wyszła od członkiń i członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania.

 

Prace rozpoczęliśmy w 2020 roku. W ramach pierwszego etapu spotkaliśmy się z urzędnikami i urzędniczkami, pracownikami i pracowniczkami miejskich instytucji oraz ekspertami i ekspertkami z zakresu różnorodności społecznej i równego traktowania. Rozmawialiśmy o cechach składających się na różnorodność społeczną i stworzyliśmy propozycję definicji. Dyskutowaliśmy też o wartościach, jakimi powinna kierować się Warszawa, aby dbać o różnorodność społeczną swoich mieszkanek i mieszkańców i wokół których powinna być kształtowana polityka miasta w tym obszarze.

 

Teraz zapraszamy do udziału w drugim etapie prac nad polityką – konsultacjach społecznych. Chcemy wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami wypracować założenia do polityki różnorodności społecznej oraz przedyskutować propozycje najważniejszych pojęć dotyczących różnorodności społecznej.

 

Porozmawiajmy o tym:

 • jak rozumiana jest różnorodność i określmy wizję różnorodnej Warszawy;
 • jakie warunki są niezbędne, żeby Warszawa mogła być faktycznie różnorodna i by korzystać z potencjału różnorodności;
 • jakie są różne wymiary, na których można rozpatrywać różnorodność - również wychodzące poza najczęściej omawiane, takie jak pochodzenie, wiek, płeć czy orientacja seksualna;
 • jakie są najważniejsze wyzwania związane z poszanowaniem różnorodności.

 

Propozycja definicji różnorodności społecznej:

Różnorodność społeczna opisuje sytuację, kiedy zbiorowość ludzi tworzą osoby o różnych zestawach cech, zarówno takich na które ludzie mają wpływ, jak i tych które są od nich niezależne.

Cechy te wpływają na funkcjonowanie osób w relacjach z innymi, na ich życie społeczne i zawodowe oraz dostęp do usług i zasobów. Mogą być źródłem przywilejów albo świadomych lub podświadomych mechanizmów wykluczenia. Mogą także wpływać na tożsamość osób oraz całych grup.

 


Konsultacje trwały do 14 maja 2021

Przeczytaj raport z konsultacji i załącznik do raportu.


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Zaplanowaliśmy otwarte dla wszystkich spotkania dialogowe oraz spotkania konsultacyjne. Pracę nad założeniami polityki poprzedzi dialog, którego celem jest poznanie odmiennych poglądów i doświadczeń przedstawicieli różnych grup społecznych.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału zarówno w spotkaniu dialogowym, jak i w spotkaniu konsultacyjnym. Udział w spotkaniu dialogowym nie jest jednak warunkiem koniecznym zapisania się na spotkanie konsultacyjne.

 

Spotkania dialogowe:

 • 22 kwietnia (czwartek) w godz. 17:30 – 20:00
 • 27 kwietnia (wtorek) w godz. 17:30 – 20:00

 

Spotkania konsultacyjne:

 • 8 maja (sobota) w godz. 10:00 – 12:30
 • 13 maja (czwartek) w godz. 17:30 – 20:00
 • 14 maja (piątek) w godz. 17:30 – 20:00 - meeting also in english

 

Prosimy o wybranie jednego terminu na spotkanie dialogowe i jednego terminu spotkania konsultacyjnego. Zgłoszenia prosimy przesyłać do nas na adres mailowy: rownetraktowanie@um.warszawa.pl. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Jeśli w trakcie spotkania chcą Państwo skorzystać z tłumaczenia na język migowy, prosimy o zgłoszenie tego na 6 dni roboczych przed spotkaniem.

 

Z uwagi na pandemię wszystkie wydarzenia prowadzone będą on-line za pośrednictwem platformy Zoom.

 

Dla osób, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniach, przewidzieliśmy dyżur telefoniczny. Zachęcamy do kontaktu i podzielenia się z nami swoimi uwagami i pomysłami na to, jak Warszawa powinna wspierać różnorodność społeczną.

 

Dyżury prowadzone będą w godzinach 10:00 – 18:00:

 • 27 kwietnia (wtorek) pod numerem telefonu 22 443 34 31
 • 5 maja (środa) maja pod numerem telefonu 22 443 02 98

 


Polityka różnorodności społecznej dla Warszawy – zgłoś swoją opinię w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim 5 maja 2021  

 

Social Diversity Policy for Warsaw - submit your opinion in English, Ukrainian and Russian on 5 May 2021  

 

Політика соціального різноманіття у Варшаві - поділіться своєю думкою англійською, українською та російською мовами 5 травня 2021 року  

 

Политика общественной разнородности для Варшавы – выскажи свое мнение на английском,  украинском и русском 5 мая 2021 года. 

 

✅   Trwają konsultacje społeczne Polityki różnorodności społecznej. Warszawa chce wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami wypracować założenia do tej polityki. Chcemy poznać poglądy i doświadczenia osób z różnych grup społecznych. Zachęcamy, byście przedstawili swój punkt widzenia, skojarzenia, obawy i nadzieje związane z różnorodnością społeczną w Warszawie. 

✅   Jeśli nie znacie dobrze języka polskiego, ale za to posługujecie się językiem angielskim, ukraińskim lub rosyjskim zadzwońcie 5 maja 2021, pomiędzy 10.00 a 18:00 i podzielcie się z nami swoją opinią:  

☎️ 515 566 226 – w języku ukraińskim (i rosyjskim) 

☎️ 666 533 522 – w języku angielskim 

✅   Razem zadbajmy, aby Warszawa była różnorodna i korzystała z potencjału różnorodności. 


 

ROS 

✅ Идут открытые консультации политики общественной разнородности. Варшава хочет совместно со своими жителями и жительницами разработать основы этой политики.  

Нам важно услышать мнения и опыт представителей разных социальных групп. Призываем вам представить свое мнение, свои желания, тревоги и надежды на тему общественной разнородности в Варшаве. 

 

✅  Если вашего знания польского не хватает, но вы знаете английский украинский или русский, звоните 5 мая 2021 с 10.00 до 18:00 и выскажите ваше мнение: 

☎️ 515 566 226 – на украинском языке(также по русски) 

☎️ 666 533 522 – на английском языке 

✅   Постараемся вместе сделать Варшаву разнородной и относиться к разницам как к потенциалу. 


GB

 

✅   Social Diversity Policy consultations are ongoing. The city authorities want to work out assumptions for this policy together with the city’s residents. We want to learn about the views and experiences of people from various social groups. We encourage you to present your point of view, associations, fears and hopes related to social diversity in Warsaw. 

✅   If you do not know Polish well but you speak English, Ukrainian or Russian, please call us on 5 May 2021 between 10.00 a.m. and 6.00 p.m. and share your opinion with us: 

☎️ 515 566 226 - in Ukrainian (and Russian) 

☎️ 666 533 522 - in English 

✅   Together let's make Warsaw diverse and make use of the potential of diversity. 

 


UA

✅   Продовжуються публічні консультації щодо політики соціального різноманіття. Варшава хоче виробити припущення щодо цієї політики разом із жителями. Ми хочемо дізнатись про погляди та досвід людей з різних соціальних груп. Ми закликаємо вас представити свою точку зору, асоціації, страхи та сподівання, пов’язані із соціальним різноманіттям у Варшаві. 

✅   Якщо ви погано знаєте польську, але володієте англійською, українською чи російською, зателефонуйте нам 5 травня 2021 року з 10:00 до 18:00 та поділіться з нами своєю думкою: 

☎️ 515 566 226 – українською (та російською) мовою  

☎️ 666 533 522 - англійською мовою 

✅   Давайте разом зробимо Варшаву різноманітною та використаємо потенціал різноманітності. 


Jak będą wyglądały spotkanie dialogowe i spotkania konsultacyjne:

 

Wstępem do spotkań konsultacyjnych będą dwa dialogi nansenowskie wokół tematu różnorodności społecznej (oparte na metodzie stosowanej przez norweską organizację Nansen Centre for Peace and Dialogue), których celem jest poznanie odmiennych poglądów i doświadczeń przedstawicieli różnych grup społecznych. Dialogi dają też mieszkankom i mieszkańcom możliwość lepszego wzajemnego zrozumienia swoich perspektyw na zagadnienie różnorodności społecznej. Dzięki nim otrzymamy także wiedzę na temat tego, jakie skojarzenia, obawy i nadzieje budzą interesujące nas zagadnienia.

 

Następnie uczestnicy dialogów wezmą udział  w warsztatach, których celem jest partycypacyjne stworzenie założeń dokumentu oraz omówienie z uczestniczkami i uczestnikami cech składających się na różnorodność społeczną, wartości z nią związanych i jej definicji.

 

Co się wydarzy po zakończeniu konsultacji:

 

Po zakończeniu konsultacji przygotujemy i opublikujemy raport. W oparciu o zawarte w nim wnioski opracujemy projekt polityki różnorodności społecznej dla m.st. Warszawy. Następnie przedstawimy go Państwu w ramach kolejnego etapu konsultacji. Da nam to możliwość uwzględnienia Państwa uwag w projekcie dokumentu, zanim zostanie on ostatecznie przyjęty.


Jednostka odpowiedzialna: Centrum Komunikacji Społecznej

Podstawa prawna: uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

Załączniki: