nagłówek strony
-A A +A

Warszawa różnorodna – czyli jaka? (2 etap)

Czas trwania: 
śr, 27/10/2021 (Cały dzień) - czw, 25/11/2021 (Cały dzień)

Opracowaliśmy projekt polityki różnorodności społecznej dla Warszawy. W dokumencie opisaliśmy wartości i zasady, które są związane z koncepcją miasta włączającego (inkluzywnego). Określiliśmy również rekomendacje działań wspierających różnorodność społeczną w Warszawie. To wytyczne dla władz miasta, miejskich instytucji oraz urzędniczek i urzędników.

 

Teraz chcemy poznać opinię osób, które mieszkają w Warszawie na temat tego, co do tej pory wypracowaliśmy.

 

Tutaj możesz przeczytać, jak partycypacyjnie pracowaliśmy nad projektem dokumentu. 

 


Konsultacje trwały do 25 listopada 2021

 

Przeczytaj raportzałączniki nr 1 i załącznik nr 2 do raportu.

 

Przeczytaj politykę, w kształcie który przyjęła Rada m.st. Warszawy.


 

 

 

 

Po co nam polityka?

 

Polityka to dokument, który pomoże nam działać na rzecz równego traktowania i wspierać różnorodność społeczną. Oznacza to, że chcemy tworzyć takie warunki do życia w mieście, aby włączać wszystkich i nie wykluczać nikogo.

 

Polityka różnorodności społecznej dotyczy spraw wszystkich osób mieszkających w Warszawie.

 

Wartości i zasady

 

Założenia polityki opierają się na wartościach:

1. otwartości na drugiego człowieka

2. zrozumieniu perspektyw innych niż własna

3. włączaniu

4. solidarności

 

Polityka różnorodności społecznej określa podstawowe zasady rozwoju Warszawy jako miasta otwartego, bezpiecznego i włączającego.

 

Zasady opisaliśmy w następujący sposób:

1. miasto zna i rozumie potrzeby osób, które w nim mieszkają

2. miasto dba o dostępność swoich zasobów i usług dla wszystkich mieszkających w nim osób (w wymiarze infrastrukturalnym, językowym, ekonomicznym itp.)

3. miasto reaguje wszędzie tam, gdzie łamane jest prawo

4. miasto zapewnia wszystkim możliwość rozwoju i dba o równe szanse dla wszystkich osób

5. miasto dąży do bycia wzorem w stosowaniu standardów równego traktowania (wewnątrz i na zewnątrz urzędu)

6. miasto wspiera dialog i poznawanie się osób w nim mieszkających

7. miasto umożliwia wszystkim osobom mieszkającym w Warszawie wpływ na jej rozwój

 

Możesz przeczytać projekt polityki.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Zaplanowaliśmy różne formy konsultacji:

 

1. spotkanie on-line

 • 15 listopada (poniedziałek),  godz. 17.30
 • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
 • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z wizją i fonią. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na rownetraktowanie@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym. Możesz również zadzwonić: 22 443 34 92
 • spotkanie z tłumaczeniem w polskim języku migowym (PJM)

 

 

2. ankieta

 

3. dyżur telefoniczny pod numerem 22 443 34 92:

 • 17 listopada, godz. 14–18
 • 19  listopada, godz.12–16

 

4. mail na rownetraktowanie@um.warszawa.pl

 

Dla NGO i instytucji

 

Jeśli działasz w organizacji pozarządowej w obszarze różnorodności społecznej i równego traktowania albo pracujesz w instytucji miejskiej zapraszamy szczególnie na:

 

1. warsztat konsultacyjny z osobami z organizacji pozarządowych, w szczególności działających w obszarze różnorodności społecznej i równego traktowania

 • 4 listopada (czwartek), godz. 14.30–17
 • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z wizją i fonią. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na rownetraktowanie@um.warszawa.plLink do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym. Możesz również zadzwonić: 22 443 34 92
 • spotkanie z tłumaczeniem w polskim języku migowym (PJM)

 

2. praca nad analizą przypadków (tak zwane case study)

 • w spotkaniach z analizą przypadku (tak zwane case study) wezmą udział osoby z grup doświadczających dyskryminacji i nierównego traktowania. Prowadzić je będą zainteresowane organizacje pozarządowe. Analizy przypadków będą testowaniem użyteczności dokumentu, czyli sprawdzaniem, czy zapisy są zrozumiałe, czy i jakie mają konsekwencje dla poszczególnych osób i grup.
 • jeżeli będziesz uczestniczyć w warsztacie 4 listopada, możesz zgłosić się do dalszej pracy przy analizie przypadków. Ale jednocześnie nie zobowiązuje Cię to do uczestnictwa w kolejnych, jeżeli chcesz być tylko na tym jednym warsztacie. 

 

3. warsztat konsultacyjny z osobami pracującymi w instytucjach miejskich

 • 15 listopada (poniedziałek), godz. 14–16
 • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z wizją i fonią. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na rownetraktowanie@um.warszawa.plLink do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym. Możesz również zadzwonić: 22 443 34 92

 

Pracę nad case study podsumujemy na spotkaniu z osobami, które uczestniczyły we wcześniejszych warsztatach dla organizacji pozarządowych i instytucji miejskich. Informacje o pracy w ramach case study będą także w raporcie z konsultacji.
 
 
Jeśli chcesz podzielić się informacją o procesie  możesz pobrać plakat.

 

 

Czym jest różnorodność społeczna?

 

Różnorodność społeczną rozumiemy jako zjawisko charakterystyczne dla wszystkich zbiorowości ludzkich. Polega ono na tym, że każdą taką zbiorowość tworzą osoby o różnych zestawach cech i atrybutów. Zarówno takich, na które one same mają wpływ, jak i tych które są od nich niezależne. Takich, które dotyczą ich wyłącznie jako jednostek oraz takich, które wiążą się z przynależnością do pewnych grup społecznych. Te cechy i atrybuty wpływają na funkcjonowanie osób w relacjach z innymi, na ich życie społeczne i zawodowe oraz dostęp do usług i zasobów.

 


Jednostka odpowiedzialna: Centrum Komunikacji Społecznej

Podstawa prawna: uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy