nagłówek strony
-A A +A

Jaki obszar Starych Świdrów w przyszłości?

Czas trwania: 
wt, 29/01/2019 (Cały dzień) - czw, 14/03/2019 (Cały dzień)

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania obszaru Starych Świdrów na Białołęce są kontynuacją projektu "Osiedla Warszawy" z 2018 roku. Wybrany teren to jedna z 14 lokalizacji wskazanych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Powinien on zmienić swoją funkcję z przemysłowej na obszar wielofunkcyjny, który będzie uwzględniał m.in. funkcję usługową i mieszkaniową.

 

Formuła projektu zakłada wspólną pracę i dialog strony społecznej, prywatnej i miasta. Efektem konsultacji jest wypracowanie koncepcji dla tego obszaru, podczas warsztatów z projektantami i spacerów w terenie.

 

Zgodnie z założeniami projektu Osiedla Warszawy, zaplanowanie i skoordynowanie rozwoju tego obszaru Warszawy ma przyczynić się do powstania wielofunkcyjnego obszaru miasta. Ma on zagwarantować wysoki standard życia użytkowników i przestrzeni publicznych. Konsultacje będą dotyczyły kwestii zagospodarowania przestrzennego:

 • komunikacji na tym terenie: pieszej, rowerowej, zbiorowej i samochodowej
 • kwestii terenów otwartych, rekreacyjnych i przestrzeni publicznych powiązanych z zielenią
 • funkcji, które powinny się tu znaleźć
 • integracji urbanistycznej – z otoczeniem, dzielnicą (aspekty krajobrazowe i środowiskowe)
 • kształtowanie architektury

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 


Konsultacje społeczne trwały od 29 stycznia do 26 marca 2019 roku

Przeczytaj raport z konsultacji >>>

Zapoznaj się z koncepcją rozwoju dla tego terenu >>>


 

 

I ETAP KONSULTACJI

– zebranie wiedzy i opinii mieszkańców o stanie tego terenu dzisiaj oraz o ich potrzebach:

 • Czy bywasz na tym terenie? Z jakich powodów?
 • Jak widzisz bieżące funkcjonowanie tego terenu?
 • Jak widziałbyś, widziałabyś zagospodarowanie terenu?
 • Jakich zmian oczekujesz?
 • Czego obawiasz się w związku ze zmianami?

 

Od 29 stycznia do 23 lutego na adres osiedlawarszawy@um.warszawa.pl możesz przesłać opinię, jak Ty widzisz przyszłość obszaru Starych Świdrów. Przesłane pomysły będą cennym głosem podczas warsztatów projektowych, które rozpoczną się 27 lutego. 

 

II ETAP KONSULTACJI

– wspólna analiza różnych faz koncepcji pod kątem wiedzy zebranej z e-maili oraz podczas warsztatów  

 

 • 12 lutego (wtorek), godz. 18:00 20:00

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Spotkanie informacyjne

 

 • 23 lutego (sobota)

godz. 12:00 14:00

Spacer po obszarze. Zbiórka przy ul. Myśliborskiej 28  mapa spaceru >>>

godz. 14:00 – 16:00

Szkoła Podstawowa nr 118 przy ul. Leszczynowej 5

Spotkanie z projektantami

 

 • 27 lutego (środa), godz. 18:00 20:00

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Warsztaty projektowe

 

 • 14 marca (czwartek), godz. 18:00 20:00

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Prezentacja koncepcji i dyskusja

 

 • UWAGA! Dodatkowe spotkanie dla mieszkańców Białołęki:

26 marca (wtorek), godz. 17:00 – 20:00

Szkoła Podstawowa nr 118, przy ul. Leszczynowej 5  Zobacz roboczą koncepcję >>>

 


 

Projekt Osiedla Warszawy to trójstronny dialog pomiędzy miastem, prywatnymi inwestorami oraz stroną społeczną (w ramach konsultacji społecznych) dotyczący obszarów o potencjale rozwojowym w Warszawie. To miejsca, które leżą w granicach obszaru zurbanizowanego i mają potencjał rozwoju wielofunkcyjnej przestrzeni w sposób zrównoważony. Warszawa potrzebuje nowych terenów rozwojowych, by powstawały miejsca rekreacji w zieleni, przestrzenie publiczne, miejsca pracy, nauki, kultury i nowe mieszkania. Stawiamy na wielofunkcyjny mix, który wzmocni policentryczną strukturę miasta i pozwoli na wygodne życie lokalnie. W wielu wskazanych lokalizacjach dominuje prywatna własność gruntów, dlatego tak ważny jest proces rozmowy o przyszłym zagospodarowaniu z właścicielami terenów. Procesy przekształceń miasta muszą tez uwzględniać opinie, wiedzę i potrzeby mieszkańców, dlatego warsztaty urbanistyczne łączymy z konsultacjami społecznymi.

 
Wyniki warsztatów mają kluczowe znaczenie dla prowadzenia polityki przestrzennej miasta w tym rejonie i będą wkładem do tworzonego aktualnie nowego studium dla Warszawy oraz procedowanego na tym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

                               w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

Załączniki: 
Plik: Koncepcja – materiał roboczy, rozmiar pliku: 3718.5 KB
Pobierz
Plik: Raport z konsultacji, rozmiar pliku: 2886.22 KB
Pobierz