nagłówek strony
-A A +A

Jak zmienią się statuty osiedli w Wawrze?

Czas trwania: 
pon, 09/05/2022 (Cały dzień) - pon, 30/05/2022 (Cały dzień)

Chcemy poznać opinię mieszkańców na temat zmian w statutach osiedli w Wawrze.

 

Konsultacje społeczne wynikają z Uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Nr 155/XXXVIII/2021 z dnia 17 listopada 2021 w sprawie wystąpienia do Zarządu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie projektu zmian statutów Osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 
Konsultowane są zmiany do statutów Osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przyjęte przez Radę Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy na podstawie Uchwały nr 154/XXXVIII/2021 Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy z dnia 17 listopada 2021 w sprawie przyjęcia projektu zmian do statutów Osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 
 
Na czym polegają zmiany:
 
 • w § 8 ust. 2 następuje zamiana zdania "Kadencja Rady trwa 4 lata, rozpoczyna się w dniu wyborów i upływa w dniu poprzedzającym następne wybory" na "Długość kadencji Rady Osiedla jest zgodna z kadencją rady gminy określoną ustawą o samorządzie gminnym, rozpoczyna się w dniu wyborów i upływa w dniu poprzedzającym następne wybory"
 • w § 16 ust. 1 następuje zamiana zdania "Zarząd składa się z Przewodniczącego, 1 lub 2 Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza" na "Zarząd składa się z 1 do 3 członków, w tym Przewodniczącego oraz ewentualnie z Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza"
 • w § 16 ust. 2  następuje zamiana zdania "Liczbę wiceprzewodniczących Zarządu określa Rada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów" na "Liczbę członków Zarządu określa Rada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów"

 

Sprawdź te zmiany dokładnie w projekcie uchwały >>>

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 


Konsultacje trwały do 30 maja 2022

Przeczytaj raport z konsultacji >>>


 

Powiedz nam, co myślisz o proponowanych zmianach:

 

 • na spotkaniach on-line:
  • 10 maja (wtorek) od 16 do 17
  • 18 maja (środa) od 17 do 18
  • 25 maja (środa) od 18 do 19
Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu, napisz na wawer.konsultacje@um.warszawa.pl lub zadzwoń na 22 443 68 69.

 

 • zostawiając swoją opinię w punkcie informacyjnym Wydziału Obsługi Mieszkańców (parter Urzędu Dzielnicy Wawer) od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16

 

 

 • pocztą na adres: Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa – z dopiskiem Konsultacje społeczne

 

Pobierz plakat >>>


Jednostka odpowiedzialna: Urząd Dzielnicy Wawer
Podstawa prawna: 

 • Uchwała Nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy