nagłówek strony
-A A +A

Jaka przestrzeń dla Warszawy? Etap wniosków do Studium

Czas trwania: 
czw, 13/09/2018 (Cały dzień) - śr, 09/01/2019 (Cały dzień)

Warszawa dynamicznie się rozwija. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy to dokument, który może nadać ramy temu rozwojowi. Może też wpłynąć na Twoją bezpośrednią okolicę. Określi, jak będzie można ją urządzić. 

 

Zaczynamy etap zbierania wniosków do Studium. To najlepszy moment, by podzielić się wiedzą o Warszawie i potrzebami związanymi z jej rozwojem. Opinie zebrane w czasie konsultacji będą głosem doradczym podczas tworzenia wariantowych koncepcji studium. 

 

Dlaczego nowe Studium?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy to scenariusz przestrzennego rozwoju naszego miasta na dziesięciolecia. Studium z 2006 roku zdezaktualizowało się. Warszawa 2018 roku mierzy się z nowymi wyzwaniami przestrzennymi, ekonomicznymi i demograficznymi. Dlatego rozpoczynamy pracę nad nowym Studium  dla Warszawy. Warszawy, która dąży do tego, by być miastem przyjaznym, pełnym aktywnych mieszkańców i jednocześnie otwartą metropolią. Zrównoważony rozwój przestrzenny jest niezbędny, by zrealizować tę wizję. Celem Studium jest stworzenie ram rozwoju dla dobrej, zdrowej i funkcjonalnej przestrzeni do życia w Warszawie m.in. przez wytyczne dla zabudowy, terenów zieleni, organizacji funkcjonalnej miasta, układu komunikacji, ochrony zabytków.

 

Nowe Studium to pomysł na Warszawę bardziej przyjazną mieszkańcom i odporną na zmiany klimatyczne. Dzięki nowym kierunkom zmian:

 • miasto nie będzie się rozlewało
 • koszty ekonomiczne i ekologiczne urbanizacji będą mniejsze
 • miasto będzie zwarte i będzie lepiej wykorzystywało zasoby, które już istnieją (np. drogi)
 • mieszkańcy nie będą musieli tak dużo podróżować  po mieście, ponieważ więcej będzie tzw. obszarów wielofunkcyjnych, czyli miejsc, gdzie można żyć, pracować i odpoczywać
 • zieleń i woda, czyli tzw. zielona i niebieska infrastruktura, będą lepiej chronione.

 

Nowe studium powstanie za około dwa i pół roku. To czas niezbędny na m.in. zrobienie wymaganych analiz, sporządzenie wariantowych koncepcji, uzgodnienia. Wypracowane wariantowe koncepcje, a potem projekt Studium będą jeszcze przedmiotem osobnych konsultacji społecznych.

 

Studium dopiero zaczyna powstawać. Możesz wziąć udział w konsultacjach. Każdy głos się liczy!

 

Poznaj Rodzinę Urbańskich i weź udział w konsultacjach studium. Twoja opinia się liczy!

 

 

 

 

 

 


Konsultacje trwały od 14 września 2018 do 9 stycznia 2019

Dziękujemy za udział!


Przeczytaj raport z konsultacji:

Raport główny – podsumowuje cały proces, streszcza też zagadnienia poruszone w punktach konsultacyjnych

Załącznik 1 – opisuje akcję informacyjną

Załącznik 2 – podsumowuje debatę, która otwierała konsultacje

Załącznik 3 – opisuje w szczegółach wyniki geoankiety (zawiera mapy)


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

WAŻNE!

Dodatkowy termin składania wniosków został wyznaczony od 23 stycznia do 28 lutego 2019 roku >>> 

Wniosek do Studium można pobrać pod tym linkiem.

 

Wypełnij ankietę on-line, gdzie w prosty i szybki sposób zbieramy informacje o przestrzeni Warszawy z Twojej perspektywy (wypełnienie ankiety zajmuje około 15 minut)

 

Porozmawiajmy na debacie 3 października 2018 roku o 18:30 w Centrum Kreatywności ul. Targowa 56 [ZOBACZ ZAPIS VIDEO]

 

Możesz też złożyć wniosek do Studium osobiście lub pocztą na adres Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z dopiskiem „Wniosek do Studium”.  We wniosku należy podać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Z elektronicznej skrzynki podawczej da się skorzystać tylko w przypadku opatrzenia wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Odwiedź jeden z zaplanowanych na terenie wszystkich dzielnic Warszawy punktów konsultacyjnych

 

 • Bemowo: 26 listopada, godz. 16.00-20.00

Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, sala sesji

 

 • Białołęka: 6 listopada, godz. 16.00-20.00

Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, sala konferencyjna na 1. piętrze

 

 • Bielany: 5 listopada, godz. 16.00-20.00

Urząd Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29

 

 • Mokotów: 20 listopada, godz. 16.00-20.00

Urząd Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, sala konferencyjna na parterze

 

 • Ochota: 15 listopada, godz. 16.00-20.00

MAL przy ul. Grójeckiej 109

 

 • Praga-Południe: 19 listopada, godz. 16.00-20.00

Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, sala konferencyjna 305 na 3. piętrze

 

 • Praga-Północ: 22 listopada, godz. 16.00-20.00

Urząd Dzielnicy Praga-Północ, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, sala konferencyjna na parterze

 

 • Rembertów: 8 listopada, godz. 16.00-20.00

Urząd Dzielnicy Rembertów,  gen. A. Chruściela "Montera" 28, sala kolumnowa na 1. piętrze

 

 • Śródmieście: 28 listopada, godz. 16.00-20.00

Urząd Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43

 

 • Targówek: 20 listopada, godz. 16.00-20.00

Urząd Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20, sala konferencyjna na parterze

 

 • Ursus: 29 listopada, godz. 16.00-20.00

Dom Kultury „Kolorowa”, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16 (sala imprez, parter)

 

 • Ursynów: 15 listopada, godz. 16.00-20.00

Urząd Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, sala konferencyjna im. J.U. Niemcewicza na 1. piętrze

 

 • Wawer: 6 listopada, godz. 16.00-20.00

Wawerskie Centrum Kultury, ul. Żegańska 1A, sala teatralna 

 

 • Wesoła: 7 listopada, godz. 16.00-20.00

Urząd Dzielnicy Wesoła, ul. W. Raczkiewicza 33, sala na parterze

 

 • Wilanów: 27 listopada, godz. 16.00-20.00

Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. F. Klimczaka 2, sala widowiskowa na parterze

 

 • Włochy: 8 listopada, godz. 16.00-20.00

Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, sala konferencyjna na 2. piętrze

 

 • Wola: 13 listopada, godz. 16.00-20.00

Urząd Dzielnicy Wola, ul. Żelazna 99, wejście od ul. Żytniej (piętro I, sala 109)

 

 • Żoliborz: 22 listopada, godz. 16.00-20.00

Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. J. Słowackiego 6/8, sala konferencyjna na 3. piętrze

 

Podane daty mogą ulec jeszcze zmianie. 

 

Punkty konsultacyjne dotyczące całego miasta: w sobotę 10 listopada w godzinach 10-14 i w środę 14 listopada w godzinach 16-20 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (ul. Marszałkowska 77/79)

 

Przyjdź na jedno z dwóch spotkań połączonych ze wspólnym planowaniem przestrzeni w sobotę 24 listopada lub 1 grudnia w godzinach 10:30-13:30 do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (ul. Marszałkowska 77/79).

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

 

 

Załączniki: