nagłówek strony
-A A +A

Wnioski do nowego Studium. Raport z konsultacji społecznych

 

Konsultacje społeczne na etapie składania wniosków do Studium trwały cztery miesiące (od 14 września 2018 do 9 stycznia 2019). W ich trakcie zorganizowaliśmy 20 punktów konsultacyjnych (po jednym w każdej dzielnicy oraz dwa ogólnomiejskie), dwa spotkania planistyczne oraz debatę.

 

Ogłoszony został także dodatkowy termin zbierania wniosków, który trwał od 23 stycznia do 28 lutego 2019 roku. Przez cały czas trwania konsultacji można było wypełnić geoankietę, w której zadawaliśmy pytania dotyczące przestrzeni Warszawy, jej zagospodarowania oraz oceny jej aktualnego stanu.

 

Raport główny zawiera podsumowanie całego procesu, wraz ze streszczeniem zagadnień poruszonych w punktach konsultacyjnych.

 

Do raportu dołączamy również trzy załączniki: