nagłówek strony
-A A +A

Nowy budynek mieszkaniowy przy Światowida w ramach specustawy mieszkaniowej

Mamy nowy wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej. Inwestor chce zbudować budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Światowida na Tarchominie.

 

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej złożyła spółka Antczak Investments Światowida. Inwestor planuje budynek o sześciu piętrach i wysokości 24,5 metra od strony ulicy Światowida. W głębi działki zabudowa byłaby niższa, pięciopiętrowa. Pod budynkiem ma się znaleźć garaż podziemny. Inwestor zapowiada też ogólnodostępny skwer. I budowę potrzebnego odcinka drogi publicznej.

 

 

Wniosek trafił do nas w oparciu o przepisy ustawy z 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2020 r. poz. 219  j.t.). Ustawa jest nazywana potocznie Lex Deweloper. Miała zwiększyć podaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Procedura ta dopuszcza inwestycje, które są niezgodne z planami miejscowymi. W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne.

 

Co ustala plan miejscowy w rejonie planowanej inwestycji

 

Część terenu planowanej inwestycji jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Osiedla Tarchomin część IV z 2011 roku. Chodzi o dwie działki ewidencyjne: nr 21/29 (część) oraz 21/43 z obrębu 4-03-09. Znajdują się one na terenie, który jest oznaczony w planie symbolem 6.U. Mogą tu powstać "usługi z zakresu administracji, wystawiennictwa, kultury i rozrywki, kultu religijnego, sportu i rekreacji, turystyki". To funkcje podstawowe. Usługi uzupełniające powinny być "wbudowane w bryły budynków". Maksymalna ich wysokość to 25 metrów, a minimalna – 15 metrów.

 

 

Co ustala Studium Warszawy na terenie planowanej inwestycji

 

Zgodnie ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy" z 2006 roku część terenu planowanej inwestycji znajduje się w obszarze (C).30. Są to tereny wielofunkcyjne. Obowiązuje tu priorytet lokalizowania usług "z zakresu: administracji, organizacji społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń, kultury, nauki, szkolnictwa, handlu, turystyki, hotelarstwa, sportu, transportu, łączności itp.". Te usługi mogą mieć charakter międzynarodowy, krajowy i ogólnomiejski. Funkcje mieszkaniowe są też dopuszczone. Uśredniona wysokość zabudowy dla tego obszaru to 30 metrów.

 

Wniosek przewiduje też realizację inwestycji towarzyszących – publicznych terenów zieleni urządzonej, budowę drogi i budowę sieci. Znajdują się one w studium w terenach: zieleni leśnej, układu drogowo-ulicznego ul. Światowida a także ww. obszarze (C).30.

 

Jak zgłosić uwagi
 
Uwagi do wniosku można zgłaszać do 6 maja 2021 roku

 

  • e-mailem na adres sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl
  • pisemnie w kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, parter - kancelaria lub za pośrednictwem poczty (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa)
  • przez ePUAP lub w formie poświadczonej podpisem elektronicznym

 

Ostateczną decyzję podejmie Rada m.st. Warszawy.

 

Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy >>>