nagłówek strony
-A A +A

Rejon ul. Szwedzkiej – spotkanie i podsumowanie konsultacji

Rejon ul. Szwedzkiej – spotkanie i podsumowanie konsultacji

Rejon ulicy Szwedzkiej się zmieni! Jak?

Opowiemy o tym w poniedziałek 27 maja o godz. 17.00 na spotkaniu w Centrum Wielokulturowym.

 

Podsumujemy na nim konsultacje społeczne, które trwały od 28 stycznia do 22 lutego 2019 i przedstawimy finalną koncepcję zagospodarowania tego terenu. Zaprezentują ją wykonawcy projektu i konsultacji, pracownia Mycielski Architecture & Urbanism (MAU).

 

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania obszaru przy Szwedzkiej odbyły się w ramach kontynuacji projektu „Osiedla Warszawy” z 2018 roku. Założeniem projektu jest wypracowanie najlepszego sposobu zagospodarowania przestrzeni w dialogu z przedstawicielami miasta, prywatnymi inwestorami i stroną społeczną – użytkownikami obszaru, potencjalnymi mieszkańcami, sąsiadami czy organizacjami pozarządowymi.

 

W różnych wydarzeniach w ramach konsultacji społecznych wzięło udział 80 osób, które przesłały swoje uwagi mailem przed rozpoczęciem, wzięły udział w spacerze badawczym, odwiedziły studio otwarte i punkt konsultacyjny lub uczestniczyły w warsztatach projektowych charrette.

 

Wypracowane, w trakcie konsultacji, wnioski posłużą dalej do sformułowania wytycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Realizacja koncepcji może zostać przeprowadzona w dwóch etapach. W obecnym stanie prawnym i własnościowym możliwa jest zabudowa kwartału, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra, położonego pomiędzy ulicami Stalową – Szwedzką – Strzelecką i linią dawnej kolei obwodowej. Obejmie ona plac miejski ze skwerem oraz zabudowę mieszkaniową z funkcjami publicznymi. W drugim etapie, po przeniesieniu zajezdni MZA i budowie obwodnicy śródmieścia, proponuje się realizację pozostałej zabudowy.

 

Zapraszamy na spotkanie!

 

Przeczytaj:

Raport z konsultacji społecznych >>>

Broszurę, która zawiera najważniejsze wnioski z warsztatów charrette >>>

O projekcie Osiedla Warszawy >>>

Informacje o tych konsultacjach społecznych >>>