nagłówek strony
-A A +A

Tramwaj na Gocław wśród zieleni?

Czas trwania: 
pon, 13/11/2017 (Cały dzień) - ndz, 10/12/2017 (Cały dzień)

Jak zagospodarować teren wzdłuż Kanału Wystawowego?

 

Planowana trasa szybkiego tramwaju na Gocław ma poprawić warunki podróży transportem zbiorowym na Pragę Północ oraz do centrum stolicy.

 

Tramwaje Warszawskie w porozumieniu z jednostkami miejskimi zleciły Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla pierwszej części inwestycji w rejonie Kanału Wystawowego. 

 

Teraz chcemy poddać pod dyskusję trzy warianty zagospodarowania terenu wzdłuż Kanału Wystawowego, które opracował zespół z SGGW. Różnią się one zakresem przestrzennym i możliwymi funkcjami. Obejmują również szerszy obszar niż sam projekt trasy tramwajowej.

 

Zobacz:

Wariant I (najszerszy) >>>

Wariant II (pośredni) >>>

Wariant III (najwęższy) >>>

 


Konsultacje trwały do 10 grudnia 2017 roku

 

Przeczytaj informację o wyborze wariantu trasy >>>

Jaka będzie trasa tramwajowa na Gocław?

Jaka będzie trasa tramwajowa na Gocław?

Jest już wybrany wariant kluczowego odcinka tras tramwajowej na Gocław.

 

Konsultacje prowadzone przez Tramwaje Warszawskie pozwoliły wybrać jedną z trzech koncepcji zagospodarowania terenu wzdłuż Kanału Wystawowego na Pradze Południe.
 

Na Gocławiu na tramwaj czeka kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców tego osiedla. Wszyscy warszawiacy powinni móc podróżować  szybkim, nowoczesnym i przyjaznym środowisku transportem.

 

Podczas konsultacji społecznych Tramwaje Warszawskie przeanalizowały w raz z mieszkańcami wszystkie możliwe warianty linii. Nowoczesna trasa tramwajowa, zbudowana z zastosowaniem najnowszych wyciszających technologii, będzie miała minimalny wpływ na zabudowę mieszkaniową. Tramwaj pozwoli dojechać pasażerom z Gocławia do centrum w ciągu około 20 minut.

 

Konsultacje społeczne

Spotkania w sprawie tramwaju na Gocław i jego przebiegu na odcinku między aleją Waszyngtona a aleją Stanów Zjednoczonych były prowadzone od maja 2016 roku. Przed ostatnią turą konsultacji Tramwaje Warszawskie zorganizowały 20 spotkań z mieszkańcami. Odbyły się warsztaty konsultacyjne w 4 terminach (w weekendy i w dni powszednie), zebrano 143 wnioski i uwagi zgłoszone poprzez e-mail oraz pisemnie podczas dyżurów. Po ich przeanalizowaniu oraz konsultacjach z jednostkami miejskimi wybrano wariant nr 2, który jest kompromisem pomiędzy wariantem najszerszym i najwęższym.

 

Informacje o wariancie nr 2:

 • zapewnia on zieloną strefę izolacyjną do szerokości 28 m od strony Os. Międzynarodowa i Kanału Wystawowego
 • ogranicza zakres ingerencji w tereny działek
 • zwiększa dostępność i atrakcyjność Kanału Wystawowego jako zielonej przestrzeni rekreacyjnej
 • równoważy interesy i potrzeby różnych grup społecznych zainteresowanych inwestycją – z jednej strony tworzy wzdłuż wschodniego brzegu szeroki pas zieleni publicznej i oddala torowisko od budynków mieszkalnych, z drugiej strony ogranicza zakres ingerencji w tereny działek przy zapewnieniu odpowiedniej ich izolacji.

 

 

Przeczytaj Raport z konsultacji społecznych, zawierający odniesienie się do wszystkich zebranych opinii >>>

Raport z konsultacji społecznych dot. trasy tramwajowej na Gocław wzdłuż Kanału Wystawowego

Raport z konsultacji społecznych dot. trasy tramwajowej na Gocław wzdłuż Kanału Wystawowego

Po podjęciu decyzji kierunkowej i wyborze wariantu wskazanego do dalszych prac (Wariant WII - pośredni), możliwe było przeanalizowanie szczegółowych opinii złożonych przez przez uczestników konsultacji i opracowanie raportu podsumowującego.

 

Obecnie trwają prace nad opracowaniem szczegółowego rozwiązania wariantu WII.

 

 

Finalne opracowanie będzie uwzględniać następujące zmiany, które zostały wprowadzone w związku z zebranymi głosami:

 • zmniejszeniu ulegnie zakres ingerencji w teren ROD „Energetyk-Górnik-Nauczyciel” w rejonie alei Górniczej i planowanych przystanków tramwajowych w rejonie ul. Zwycięzców;
 • przystanki tramwajowe w rejonie ul. Zwycięzców zostaną przesunięte o ok. 70 m w kierunku południowym w celu poprawy powiązań z terenem rodzinnych ogrodów działkowych i strefą wejściową z ul. Zwycięzców;
 • zwiększeniu ulegnie przestrzeń zieleni buforowej między torowiskiem a ogrodzeniem rodzinnych ogrodów działkowych (5 m);
 • przejścia i przejazdy przez torowisko będą wyposażone w urządzenia sygnalizacji świetlnej;
 • ruch rowerowy będzie dalej prowadzony po stronie zachodniej Kanału Wystawowego, przy założeniu konieczności przebudowy i dostosowania istniejącego ciągu pieszo-rowerowego do obecnie obowiązujących standardów projektowych i wykonawczych;
 • zrezygnowano z tranzytowej drogi dla rowerów po stronie wschodniej z uwagi na zakres dostępnego terenu;
 • zrezygnowano z przejść przez Kanał Wystawowy w formie betonowych ław;
 • uczytelniono przebieg ciągów pieszych, zaś ich nawierzchnia będzie wykonana z materiałów przepuszczających wodę.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem


 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Przyjdź na dyżur konsultacyjny! Wybierz dogodny termin:

weekendy – w godz. 11:00 – 17:00:

 • 26 listopada (niedziela)
 • 2 grudnia (sobota)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2, ul. Nobla 18/26

 

dni powszednie w godz. 16:00 – 20:00:

 • 22 listopada (środa)
 • 28 listopada (wtorek)

Szkoła Podstawowa nr 168, ul. Zwycięzców 44 (obiekt niedostępny dla osób niepełnosprawnych)

 

Tłumacz języka migowego będzie dostępny w godz. 16:00 – 17:00 w weekendy i 19:00 – 20:00 w dni powszednie.

 

Napisz do nas! Czekamy na opinie i uwagi pod adresem: goclaw@tw.waw.pl

 

 

 

 

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

                               w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy