nagłówek strony
-A A +A

Szybki tramwaj Wola – Wilanów! Powiedz, co o tym myślisz

Czas trwania: 
wt, 16/05/2017 (Cały dzień) - ndz, 18/06/2017 (Cały dzień)

Trasa tramwajowa Wola – Wilanów to największa inwestycja tramwajowa w powojennej historii Warszawy. Łączna długość jej sześciu odcinków to blisko 20 kilometrów. Połączy ze sobą cztery dzielnice: Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów. W efekcie poprawi ich wzajemne skomunikowanie i zwiększy dostępność komunikacyjną położonych w jej pobliżu terenów oraz poprawi (m.in. poprzez skrócenie czasu podróży) skomunikowanie z centrum miasta osiedli położonych na Dolnym Mokotowie i w Wilanowie.

 

Przeprowadzenie trasy pod Dworcem Zachodnim, jako część wspólnego przedsięwzięcia wraz z PKP PLK (przebudowa dworca i układu torów kolejowych), umożliwi utworzenie w tym miejscu nowoczesnego multimodalnego węzła przesiadkowego.

 

Zakładamy, że budowa trasy będzie się odbywała w latach 2019-21 (jedynie torowiska na ul. Ordona na Woli i na ul. Branickiego w Wilanowie prawdopodobnie powstaną później). Większa część trasy (odcinki od Dworca Zachodniego do ul. Grójeckiej oraz od stacji metra Pole Mokotowskie do Wilanowa, Stegien i Sielc) będzie realizowana z wykorzystaniem środków unijnych (perspektywa budżetowa 2014-20).

 

O czym chcemy rozmawiać podczas konsultacji?

Budowa nowej trasy tramwajowej niesie ze sobą konieczność przekształcenia wielu istotnych ulic i znanych miejsc. Dlatego liczymy na wsparcie mieszkańców i podzielenie się z nami swoją wiedzą i opiniami. W szczególności pragniemy skupić się na następującej tematyce:

 

 • zagospodarowanie przestrzeni publicznych
 • lokalizacja przystanków komunikacji miejskiej
 • organizacja i inżynieria ruchu
 • zieleń

Głównym celem jest wypracowanie najlepszych możliwych rozwiązań, które będą uwzględniały potrzeby społeczności lokalnych oraz jak największej grupy warszawiaków.

 


Konsultacje społeczne trwały od 16 maja do 18 czerwca 2017

Z dostępnymi analizami i wariantami można się zapoznać na www.tramwajdowilanowa.pl

 

Przeczytaj raport >>>

Tramwaj Wola – Wilanów: raport z konsultacji społecznych

CKS, wt., 10/10/2017 - 14:39

Tramwaje Warszawskie opracowały raport z konsultacji społecznych w sprawie budowy trasy tramwajowej łączącej cztery dzielnice: Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów.

 

Dyżury konsultacyjne odbyły się w maju i czerwcu 2017 roku. Projekt budowy szybkiego tramwaju spotkał się z zainteresowaniem i w większości z poparciem mieszkańców przybyłych na spotkania.

 

Poniżej prezentujemy raport w formie oddzielnych plików: części opisowej i załączników:

załącznik nr 1: Podsumowanie wyników badań ewaluacyjnych

załącznik nr 2: Opis badań ewaluacyjnych

załącznik nr 3: Wykaz uwag i wniosków wniesionych podczas konsultacji społecznych

załącznik nr 3: Aneks

załącznik nr 4: Sprawozdania z przebiegu spotkań w punktach konsultacyjnych

załącznik nr 5: Plan orientacyjny trasy tramwajowej Wola – Wilanów w skali 1:12 000 z podziałem na zadania

 

oraz scalony raport wraz z załącznikami >>>

        aneks do raportu >>>

 

Zorganizowanie dyżurów konsultacyjnych miało na celu umożliwienie wzięcia w nich udziału jak największej liczbie zainteresowanych. W ramach projektu uruchomiono siedem punktów konsultacyjnych. Formuła spotkań, kameralne rozmowy z poszczególnymi uczestnikami, umożliwiała prowadzącym odniesienie się do pytań, opinii i uwag każdej z osób oddzielnie.

Konsultacje społeczne poza samą możliwością włączenia mieszkańców w kształtowanie rozwiązań projektowych dały również szansę przeprowadzenia działań informacyjnych na temat projektu. Formuła pracy nastawiona na kontakt indywidualny umożliwiła wymianę opinii  i pomysłów pomiędzy zespołem konsultacyjnym Tramwajów Warszawskich, a mieszkańcami.


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Odwiedź punkt konsultacyjny!

 

 • 20 maja (sobota), Instytut Podstaw Informatyki PAN, ul. Jana Kazimierza 5

 

 • 27 maja (sobota), Ośrodek Kultury Ochota „OKO”, ul. Grójecka 75

 

 • 3 czerwca (sobota), Szkoła Podstawowa nr 339, ul. św. Bonifacego 10

 

 • 4 czerwca (niedziela), Szkoła Główna Handlowa, al. Niepodległości 162

 

 • 5 czerwca (poniedziałek), Szkoła Podstawowa nr 98, ul. Grottgera 22

 

 • 10 czerwca (sobota), Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka 2

 

 • 12 czerwca (poniedziałek), Instytut Podstaw Informatyki PAN, ul. Jana Kazimierza 5

 

W weekendy pracownicy Tramwajów Warszawskich, ZTM i ZDM są dostępni w godz. 11:00 – 19:00, a w dni powszednie w godz. 17:00 – 20:00. Punkty konsultacyjne dostępne są dla osób o ograniczonej mobilności, zapewniamy również tłumacza języka migowego.

 

Napisz do nas: wilanow@tw.waw.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podmiot odpowiedzialny: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.

Podmioty realizujące: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Dróg Miejskich

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

                           w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy