nagłówek strony
-A A +A

Uchwała krajobrazowa dla Warszawy. Raport z drugiego etapu konsultacji

Opublikowaliśmy raport z konsultacji społecznych uchwały krajobrazowej dla Warszawy. Dziękujemy za wszystkie złożone uwagi! 

 

Konsultacje uchwały krajobrazowej dla Warszawy zakończyły się 3 grudnia 2018 roku. Był to już drugi etap konsultacji uchwały, po pierwszym, który odbył się w 2017 roku i służył przedstawieniu projektu oraz dyskusji nad jego zasadniczymi założeniami.

 

Przeczytaj raport z konsultacji >>>

 

W następnym kroku wszystkie uwagi zostaną przeanalizowane oraz przygotowany zostanie poprawiony projekt uchwały. Wtedy też na stronie architektura.um.warszawa.pl opublikujemy projekt uchwały i zestawienie uwag, które wpłynęły w konsultacjach, wraz z ich rozpatrzeniem.

 

Po zaopiniowaniu projektu uchwały przez komisje Rady m.st. Warszawy, dokument zostanie przekazany wraz z odpowiednią rekomendacją do rozpatrzenia przez Radę Miasta. W przypadku przyjęcia dokumentu przez Radę m.st. Warszawy, kolejnym krokiem będzie jego weryfikacja pod względem formalnym przez wojewodę mazowieckiego. Następnie dokument zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Publikacja ta umożliwi wejście uchwały w życie zgodnie ze wskazanym w jej treści terminem.