nagłówek strony
-A A +A

Jaki Warszawski Standard Zielonego Budynku?

Czas trwania: 
pon, 08/11/2021 (Cały dzień) - pon, 24/01/2022 (Cały dzień)

Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej we współpracy z ekspertami Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. przygotowuje Warszawski Standard Zielonego Budynku. Będzie to zbiór wytycznych i zaleceń dla nowych i modernizowanych miejskich obiektów, prowadzących do osiągnięcia założonych przez stolicę celów klimatycznych w sektorze budownictwa.

 

Propozycje wstępnie omówiliśmy wśród jednostek miejskich. Teraz chcemy poznać opinie i pomysły osób, które zajmują się profesjonalnie lub aktywnie społecznie działają w  tematyce zrównoważonego budownictwa, ekologii, efektywności energetycznej, klimatu.

 

Warszawski Standard Zielonego Budynku będzie milowym krokiem w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych oraz przybliżania Warszawy do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku. Dokument jest również realizacją rekomendacji Warszawskiego Panelu Klimatycznego.

 

Budynki będą spełniały ekologiczne wymagania w obszarach:

  • efektywności energetycznej
  • zaopatrzenia w ciepło i chłód
  • gospodarowania wodą i odpadami w budynku
  • wprowadzania elementów błękitno-zielonej infrastruktury

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami w pierwszej kolejności Standard będzie obowiązywał miejskie budynki. W przyszłości będziemy zachęcać i promować opracowane wytyczne również wśród inwestorów prywatnych, np. deweloperów, właścicieli domów jednorodzinnych.

 

Podczas konsultacji mieszkańcy będą mogli zapoznać się z koncepcją dokumentu oraz zgłosić do niej uwagi.

 

Ze względu na sytuację epidemiczną spotkania odbywają się on-line. W drugim etapie udostępnimy dokument z możliwością zgłaszania uwag elektronicznie.

 

Przeczytaj projekt pn. Warszawski Standard Zielonego Budynku

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 


 

Konsultacje trwały do 24 stycznia 2022

 

Przeczytaj (pliki otwierają się w oddzielnych kartach):

 Raport z konsultacji społecznych

Załączniki: sprawozdanie ze spotkań konsultacyjnych oraz odpowiedzi na uwagi

 


 

  • Porozmawiajmy na spotkaniach:

Spotkania odbędą się online się na platformie MS Teams. Nie trzeba posiadać konta. 

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Podstawa prawna: Uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy