nagłówek strony
-A A +A

Wiemy, jak zmieni się skwer przy Karmelickiej

Wygodne ławki, murki do siedzenia, lekkie pofalowania terenu pokryte trawami lub pozwalające na zabawę i zaciszna aleja wśród drzew z pięknym widokiem na muzeum POLIN. To tylko niektóre rzeczy, które znajdą się na skwerze przy Karmelickiej. Koncepcja jego modernizacji powstała w wyniku konsultacji społecznych, a we wtorek 23 października została zaprezentowana mieszkańcom Muranowa.

 

Skwer przy Karmelickiej to ważne lokalne miejsce wypoczynku i rekreacji. Miejsce dla seniorów, rodziców z dziećmi i właścicieli psów. Odkąd jest na nim siłownia plenerowa, korzysta z niego również dużo osób, którzy chcą aktywnie spędzić czas na powietrzu. Opracowana właśnie koncepcja uwzględnia potrzeby wszystkich tych grup użytkowników, stwarzając im dobre warunki do relaksu z książką, swobodnych spacerów, uprawiania sportu i zabaw.

 

Koncepcja odpowiada na bardzo konkretne potrzeby mieszkańców zgłaszane w trakcie konsultacji: jego dotychczasowy luźny charakter będzie zachowany, powstanie więcej miejsc do siedzenia, wzdłuż ścieżek stanie oświetlenie, a zieleń zostanie uzupełniona i urozmaicona.

 

WIĘCEJ WIZUALIZACJI >>> 

 

Mieszkańcy lubią skwer w obecnym kształcie, dlatego koncepcja nie wprowadza rewolucji. Na skwerze pozostaną istniejące drzewa i lubiana siłownia, zwiększy się powierzchnia murawy (dzięki lekko zmienionemu układowi ścieżek), a ścieżka rowerowa, która dziś przebiega przez środek skweru, zostanie wyprowadzona na jego brzegi. Podniesie się też standard elementów małej architektury i wykończenia.

 

W rogu skweru, blisko Łąki Leśmiana, pojawi się nieformalna strefa zabaw – z niskimi pagórkami oraz wkomponowanymi w krajobraz i wykonanymi z naturalnych materiałów elementami do zabawy. W koncepcji podkreślony został też istniejący przy Karmelickiej szpaler drzew. Utworzona wzdłuż niego spacerowa aleja będzie świetnym miejscem do przechadzek i wypoczynku na ławkach w cieniu starych klonów srebrzystych, z pięknym widokiem na cały skwer i przeszkloną ścianę muzeum.

 

Skwer przy Karmelickiej kojarzy się nie tylko z zieloną przestrzenią, lecz także z wieloma, często bolesnymi wydarzeniami w historii Muranowa. Na jego charakter wpływa więc również samo położenie, a także bliskość muzeum POLIN i otaczających go pomników. W granicach skweru znajduje się też pomnik Willy’ego Brandta i planowane jest upamiętnienie "Ratującym – Ocaleni" mające uczcić Polaków pomagających Żydom podczas II wojny światowej. Te dwa elementy skweru nie były przedmiotem konsultacji, oba są uwzględnione w koncepcji modernizacji.

 

Wątki historyczne często powracały w czasie konsultacji, dlatego w koncepcji przewidziano na skwerze – przy parkingu przed muzeum – informację o dziejach tej części dzielnicy, a także uwolnienie przestrzeni przy pomniku Brandta. Dzięki temu pojawi się tam dobre miejsce np. na plenerowe wystawy historyczne, a otoczenie samego monumentu zyska bardziej reprezentacyjny charakter.

 

Od konsultacji do koncepcji

O to, jak zdaniem mieszkańców Muranowa skwer powinien się zmienić, najpierw można było powiedzieć podczas licznych spotkań na skwerze, w pobliskich podwórkach i pod lokalnymi sklepami. Później w trakcie warsztatów projektanci wspólnie z mieszkańcami zastanawiali się nad potrzebnymi zmianami i projektowali konkretne rozwiązania dla skweru. Dopiero na tej podstawie architekci stworzyli wstępną koncepcję. Uwagi do niej można było przekazywać mejlowo i bezpośrednio na spotkaniach. Analizowane były też komentarze pojawiające się w internecie, m.in. na muranowskich forach dyskusyjnych. Ostateczna koncepcja modernizacji skweru powstała z uwzględnieniem otrzymanych głosów.

 

Konsultacje trwały ponad miesiąc. Swoimi opiniami na temat przyszłości skweru podzieliło się około 300 osób, głównie mieszkańcy jego najbliższych okolic.

 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach trafiło do mieszkańców poprzez informacje w lokalnej prasie i internecie, plakaty i ulotki oraz za pośrednictwem muranowskich instytucji, organizacji i pojedynczych osób, które działają na terenie dzielnicy. Na skwerze znalazła się też duża tablica z wszystkimi informacjami o konsultacjach i datami spotkań. Żeby jeszcze skuteczniej dotrzeć do mieszkańców, w różnych miejscach skweru stanęły tabliczki z pytaniami w stylu "Tu może stanąć ławka, co ty na to?" i zaproszeniem na spotkania.

 

Konsultacje społeczne i stworzenie na ich podstawie koncepcji modernizacji skweru zlecił Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, za realizację zlecenia odpowiadały: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz pracownie JAZ+Architekci i Studio-ak.

 

 

Niedługo opublikujemy ostateczną koncepcję z opisem. Będzie ona też dostępna na tablicy w przestrzeni skweru.

 

Prezentacja koncepcji ze spotkania podsumowującego konsultacje >>>

Informacje o tych konsultacjach społecznych >>>